jueves, 28 de febrero de 2008

Non se pode ubicar un polígono por capricho ou polos intereses de determinada organización política BNG

Somos conscientes que estamos ante o que podemos denominar “fume eleitoral” que tanto o PSOE como o BNG tentan vender como éxito dunha xestión inexistente, como así se evidenciou ao presentar a Consellaría do ramo as súas previsións para o Morrazo deixando fora a Marín. Ainda que estamos ante unha nova promesa temos que valorar de xeito negativo a proposta de polígono para A Brea pola gran incidencia que podería ter nunha zona calificada rustica de protección agropecuaria polo propio Ministerio de Agricultura como así se recolle no proxecto de PXOM. Incidencia ambiental e habitacional. Habitacional por que afecta a un número importante de persoas que viven en A Brea e que van pasar a ter as súas casas ao lado dun polígono industrial cos perxuizos que iso supón de ruidos, aumento do tráfico, contaminación, etc., así como unha perda económica considerábel do valor das suas vivendas. Ambiental xa que estamos nunha zona moi sensíbel xa que se pretende que o río Loira cruce polo medio do polígono, coa correspondente e casi segura posibilidade de vertidos que afectarían ao río e á praia. Hai que lembrar que no informe da Consellaría de Medio Ambiente sobre o PXOM de Marín tamén se recolle a conca do Loira como unha zona ambiental catalogada de gran valor ambiental e paisaxístico. E no mesmo PXOM di nun dos seus apartados : Promover o espazo fluvial como corredor natural e reserva de biodiversidade: O río Loira contémplase como un amplo corredor natural que comunica as principais paisaxes naturais do municipio, o espazo forestal, o agrario e o litoral. As recentes actuacións do concello de Marín coa atitude cómplice de Augas de Galicia, e concretamente desde a concellaría de Medio Ambiente, actuando salvaxemente no río Lameiriña deixan ben as claras a pouca preocupación que teñen polo medio e polos nosos ríos. Esta é unha máis da causas de preocupación á hora de colocar o polígono en A Brea, xa que unhas administracións permisivas como as que temos van mirar para outro lado ante as agresións ao Loira. Antes de facer unha nova actuación tan contundente consideramos necesario que se tiveran en contas as recomendacións que fixo a Consellaría de Medio Ambiente no seu informe sobre o PXOM. Non é que este administración se caracteríce pola súa preocupación polo medio, como xa ten demostrado anteriormente en Marín, pero este informe aínda que sexa de cara á galería fai unha recomendacións positivas. Contribuír a un entorno saudable, considerar a saúde dos habitantes á hora de clasificar o solo e emprazar as diferentes actividades, fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello, favorecer a participación nos procesos de planificación urbanística e toma de decisións que máis afectan á cidadanía, contemplando a formación previa básica para unha mellor compresión da dinámica e finalidade dos procesos nos que participen. Se o que se pretende e conservar o medio e utilizalo como reclamo turísitico non se pode instalar na zona máis turística de Marín, como é Seixo, un polígono industrial que vai incidir negativamente na paisaxe e no río Loira. Antes de levar adiante esta iniciativa pedimos aos nosos gobernantes unha maior reflexión sobre os pros e os contras, e que se teña en conta á opinión da cidadanía. Non se pode ubicar un polígono por capricho ou polos intereses de determinada organización política que como é público e notorio está sendo a principal promotora desta iniciativa.

lunes, 25 de febrero de 2008

Xestur e o Concello teñen que dar a cara diante dos veciños e explicar claramente que pretenden facer na Brea

O máis chamativo é a defensa que fai o BNG da sua “proposta”. Está defendendo os intereses dos veciños de Marin ou ¿está actuando en función dos seus intereses devolvendo “favores eleitorais”?. Por que non lle explican aos veciños, como voceiros de Xestur que son, o que se vai facer "pois considero que isto xa vai vir todo cociñado por detrás sen dar a cara e que se vai pra diante este organismo vai pargarlles un prezo aos veciños e a vender moito máis alto cando estamos falando de terreos agricolas e de leiras que lindan con vivendas e rios etc..., especulando na práctica cos terreos.
o BNG tamén está gobernando, co PSOE, e non se ben inversións en vivendas sociais, equipamentos, en Marín, canto mais en Seixo "deben pensar que non existimos". Preguntade onde están o Alcalde e o seu partido, o PSOE?. Teñen a habilidade de pasar polo medio dos conflictos que afectan a Marin e non sair nas malas fotos, cando hai problemas. Xestur e o Concello teñen que dar a cara diante dos veciños e explicar claramente que pretenden facer na Brea, e despois escoitar o que di tamen os cidadas afectados e as conseconcias dun poligono no medio de casas e a veira dun rio, mais ainda cando a Consellaria de Urbanismo califica os terreos onde queren construir o parque empresarial como rústico de proteción agropecuaria”, o que deixa ben as claras a permanente división de opinións dos “socios” de goberno na Xunta de Galiza. O goberno municipal ten que dar a coñecer cal é o seu proxecto de futuro para Marin e sen obviar que os de Seixo, tamén o queremos ter.

martes, 19 de febrero de 2008

Vivenda volve a carga co Poligono de A Brea

Vivenda priorizará A Brea para ubicar el parque empresarial. La Consellería de Vivenda priorizará la creación de un polígono empresarial en A Brea.
Pero vivenda non di nada sobre as 255 solicitudes de vivenda autonómica que existen de cidadans en Marín. Di que para vivenda, a "vila de Marín" non existen terreos aptos.
Xestur non se postula "JaJa" donde ubicar o poligono pois di que non son eles senón a Xunta e o Concello os que teñen que decir onde se debe facer, no Pituco, en A Brea, ou Pastoriza, pero noutras noticias decantanse polo da brea, mentres que os empresarios non estan dacordo no poligono citado porque non ten expectativas de crecemento. Sen embargo Xestur evita facer un estudo sobre Pastoriza, din que é mais custoso polos metros, e non teñen financiación para desarollar este estudo. Xestur amparase para deixar de lado Pastoriza en que a extensión e de 1.000.000 m2, e que habria que facer unha depuradora.
Exemplo claro e a posibilidade de crecemento do Poligono de Castiñeiras Bueu.

Ver mapa más grande

El Ferralemes. Naufragio del barco en aguas de las Malvinas

El pesquero vigués "Ferralemes" luchó cinco horas antes de hundirse a 80 millas de las Malvinas el pasado 2 de febrero. Las imágenes, recogen la secuencia del naufragio tras ponerse a salvo los más de 30 tripulantes del congelador, once de ellos de Cangas, Bueu y Marín. Cuando se detectó la vía de agua, el barco tenía sobre la cubierta más de 60 toneladas de pescado

lunes, 18 de febrero de 2008

Acampar en Ons

Representantes de la asociación de campistas Acampaenons, a la que están asociados casi un centenar de aficionados a esta práctica, mantendrán una reunión con el director xeral de Protección e Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, a quien solicitarán la "paralización del proyecto de privatización de la zona de acampada de la Illa de Ons

viernes, 15 de febrero de 2008

Vaia 3 (JUAN, PERICO E ANDRES) Vivenda oficial en Marin. JAJAJA


Non fan mais que dar bandazos dende que entraron no goberno. Temas como o de vivenda en Marín, auditorio, centro de ocio, o problematico poligono, teñen a todo os cidadans perplexos ante estas celebridades, que puxemos no goberno.

Vivenda acumula 255 solicitudes vecinales de casas sociales en Marín, y estan ahí en sus sillones Juan, Perico e Andres, (axuntamento = axentamenento) y estos eruditos nos comentan - QUE HAY FALTA DE SÓ ADECUADO, que temos falta de terreos pra lle ceder a vivenda. (Pero non vos preocupare o tema levao Ruibal "e esta trabajando en ello" jajaja).
En Marín no se construyen de estas vivendas dende o PLEISTOCENO.

Siguese en conflicto. Monte Porreiro se ha convertido en un barrio que se encuentra en un estado de movilización permanente

De aquí no nos moveremos, Salimos de casa y los vemos ahí, sentados con los carteles. Nos acostamos y sabemos que siguen fuera, vigilándonos. Nosotros tenemos que trabajar, pero esta gente no sé a qué se dedica porque se pasa así el día entero". Eliana Gissel es una de las personas reubicada en Monte Porreiro tras el derribo de su chabola en O Vao.

Los vecinos montan guardia ante la casa de las familias gitanas para vigilar sus movimientos
Monte Porreiro se ha convertido en un barrio que se encuentra en un estado de movilización permanente. Apenas hay momento del día en el que no haya un grupo de vecinos expectantes ante el edificio en donde han sido realojadas las familias gitanas procedentes de O Vao montando guardias espontáneas con las que los vecinos están atentos a cada uno de los movimientos que realizan los nuevos inquilinos que llegan desde el poblado chabolista.La mirada de los vecinos examina con expectación a cada coche o furgón que decide aparcar ante el número 10 de la calle Alemania. Están en alerta por si continúan los movimientos de mudanza o por si se reanudan las obras que paralizó el concello por carecer de licencia. Tan controlados tienen los movimientos de sus nuevos y poco deseados vecinos que explican como, por el día, apenas se producen movimientos en estos edificios, pero que sí los hay por las noches, cuando cesan estas guardias improvisadas.

lunes, 11 de febrero de 2008

Xubilados


Os xubilados galegos, son os mais felices de toda Europa, son os que mais disfrutan da xubilación, e son os que teñen a poboación activa con preferencia a xubilarse antes, os 57, obxectivo que todavia non se cumpre.

viernes, 8 de febrero de 2008

Monte Porreiro integrado non desexa un poblado

En Monte Porreiro estase en contra dos realoxos de xitanos do vao e botanlle a culpa os chamados "xitanos integrados" do barrio, os vecinos, culpan os xitanos do barrio de Monte Porreiro do que pode pasar cos chabolistas.
O colectivo xitano ten un código interno e os xitanos de Monte Porreiro non o saltaron, fai un mes reunironse para decidir se vivirían aquí, eso os fai partícipes e culpables de esta situación: se hai un problema de trapicheo ou calquer outro será culpa deles.
A asociación "O Mirador" anunciou que recurriran a todas as medidas de presión e protestas contra o asentamento. E estudian acudir a todas as medidas xudiciais.

jueves, 7 de febrero de 2008

Os cobradores de morosos duplican os seus servizos en Galiza.

En Galiza xa existen unha treintena de empresas neste ramo. Casos coma o da empresa Marbar en Tomiño fai tan só unha seman, pasan mais do que nos pensamos.

Tras o mercado inmobilirio o comercio e o segundo sector mais afectado polos impagos en Galiza.
Empresas coma o zorro cobrador, ou o cobrador do frac, din que os en dia son mais profesionas, creanse SL con 3.000 euros, dan uns pelotazos e deixan a moita xente na cuneta, e desaparecen antes de que te des conta.
Non hai mais que mirar que os xurgados mercantis están coma urxencias, colapsados.

Inda vamos ter que volver

Galiza ten xa mais de 1.200 aldeas abandoadas, e 700 nas que so vive unha soa persoa.
Non fai falla ir as comarcas do interior, onde a economia o clima e un obstaculo para o crecemento de poboación. En casi calquer concello de Galiza hai unha aldea abandoada, e a cousa vai en aumento.
Nin sequera todos os sitios foron descubertos polo crecente turismo rural.
Hai moito que descubrir por exemplo nas Rias Baixas o paseo pola aldea de Grobas en Forcarei, na serra do Candán onde se axentan varias zoas de casas tradicionais ailladas e abandoadas.

martes, 5 de febrero de 2008

Vivenda mantiene su interés por dotar a Marín de un polígono

El edil de Promoción Económica de Marín, el nacionalista Manuel Ruibal, afirmó ayer que la Consellería de Vivenda mantiene su interés por dotar al municipio de un polígono empresarial. Ruibal rechazó las críticas de la independiente Isabel Martínez Epifanio, quien acusó al BNG de obviar a Marín en la programación de polígonos para los próximos años, ya que en la presentación oficial de los suelos empresariales del sur de la provincia el pasado viernes no se incluyó ninguna ubicación en este concello al describir los planes para O Morrazo


Ver mapa más grande